top of page

Geluk vinden in een wereld die steeds verandert


Kijkend naar de wereld,

Alles verandert,

Ouders worden ouder,

Jij wordt ouder,

Het lichaam wordt ouder,

Elke dag dichter bij het end,

De technologie ontwikkelt snel,

Tegen kennissen zeggen we vaarwel,

In de tussentijd,

Raken we het bekende kwijt,

Tussen alle veranderingen door,

Zoeken we vaak naar een plaatje,

Als dit, dan dat,

Zoekend naar verlossing,

Naar een eeuwige schat,

Maar wat als vasthouden niet bestaat,

Dat alles weer vergaat,

Dat er niets is te bereiken,

We ons leven niet hoeven te verreiken,

Wat als we de onvrede wat laten bedaren,

Om met de stroom mee te varen,

Meebewegen met wat is,

Niet verkrampen op het gemis,

Het leven, een geschenk,

Wat ons gegeven is,

Leven vanuit liefde, kiezen voor het goede,

Met de arme, zwakke en vergetene onder de hoede,

We hoeven niets veilig te stellen,

Maar kunnen rijkdom ervaren in het leven,

Niets te bereiken, alleen te beleven.

De wereld verandert snel,

Maar we hoeven niet te haasten,

Het leven begint met compassie,

Voor onze naasten. Geschreven door Joris Verhees Fotografie door Anne Verhees

Comments


bottom of page